Louis van Amsterdam ~ unlimited

As I wrote the update of my “Context” page, I mentioned my brother Louis, and would like to elaborate a little on this, wanting to share with you what he wrote for the publication for, and his contribution to, the exhibition at the Fort aan de Drecht in Amsterdam in 1986:

‘I don’t want a purely rational concept for a piece of art

I am looking for an archetypical rendition of a deep inner feeling.

It can be expressed in a place where the event or the image belongs and in which the myth of our existence and history is kept.

An obelisk is a materialization of that which indicates the higher; ‘the higher’ however is not to be captured in ‘spatial objects’. Spatial objects are subject to the limitation of space and furthermore the limitless is difficult to express in matter.

I burn the symbol (the obelisk), release it from its spatial limitation, the smoke rises.

In this given the elements are absorbed as birth and death, come into being and decay, and besides it is also very beautiful to watch someone breathe fire.

Only the ashes and the myth of the obelisk remain.’

~ Louis van Amsterdam (1986)

6 comments
 1. Josina said:

  Very interesting and deep thoughts. Would like to read the original. Much love xxx Josina

  • Inderdaad Josina. These are the original words which I translated in English.

   Ik wil geen zuiver rationeel konsept voor een kunstwerk
   Ik zoek een archetypische voorstelling van een diep innerlijk gevoel.
   Het kan tot uitdrukking komen op een plaats waar het gebeuren of het beeld thuishoort en waarin de mythe van ons bestaan en geschiedenis behouden blijft.
   Een obelisk is een materialisering van dat wat wijst op het hogere; ‘het hogere’ valt echter niet in ‘ruimtelijke dingen’ te vangen. Ruimtelijke dingen zijn onderhevig aan de begrenzing van de ruimte en bovendien valt het onbegrensde moeilijk uit te drukken in materie.
   Ik verbrand het teken (de obelisk), verlos het van zijn ruimtelijke beperking, de rook stijgt op.
   In dit gegeven zijn elementen ogenomen als geboorte en sterfte, ontstaan en verval en het is trouwens ook heel erg mooi om iemand te zien vuurspuwend.
   Het enige wat er overblijft zijn de assen en de mythe.

   Louis van Amsterdam

   • …te zien vuurspuwen! (automatisch “verbeterd” – een “d” toegevoegd door mijn spell check!!! 😉 )

   • Loes van Amsterdam said:

    Hallo Ingrid, wat leuk om iets persoonlijks te lezen van Louis. Diepe gedachten die hij enigszins paradoxaal, probeerde uit te drukken met een materieel symbool (het verbranden en de resterende as). Even uit nieuwsgierigheid: weet je ook wie het vuur spuwde? Liefs, Loes.

   • Hallo Loes,
    Ja de hele voorstelling betekent ook veel voor mij. De foto heb ik genomen van de DVD waar hij het op heeft vastgelegd, en hijzelf is degene die het vuur spuwde! Je kunt ook het artikel lezen (op 1 december geschreven), en de context page, onderaan, daar staat een ook een beschrijving met dezelfde foto erbij.
    Veel liefs, Ingrid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: